ReStart Hyllie – verktygslåda och kunskapsbank

Hyllie är Malmöstadsdelen med ett oslagbart logistiskt läge precis vid Öresundsbron. En av Sveriges och Nordens mest dynamiska och expansiva evenemangsplatser – med alla förutsättningar för att bli en levande stadsdel och en attraktiv besöksdestination.

Under ett år, juni 2021 till april 2022, togs ett krafttag kring stadsdelen. Som en följd av Coronapandemin, med initiativtagare i Event in Skåne och Malmö stad och med finansiering av Tillväxtverket. Det resulterade i ett omfattande processarbete, där näringsliv, nyckelaktörer och samarbetsorganisationer lokalt, regionalt och nationellt deltog. Projektet Restart Hyllie avslutades med en erfarenhetskonferens 29 mars 2022 där alla involverade aktörer deltog. Arbetet fortsätter i den nybildade förening som ska samla stadsdelens gemensamhet under ett organisatoriskt paraply och drivs av näringslivet på plats.

Här finns samlade underlag och slutsatser från projektarbetet, en verktygslåda som vänder sig till dig som på olika sätt ska driva arbetet framåt och vidare. Presentationer som stöd för förankring och berättande, illustrationer och grafiskt material som grund till kommunikationen av stadsdelen Hyllie. Rapporter och fördjupningsmaterial för dig som vill veta mer om Hyllies bakgrund och framtidsmöjligheter. En inspirationsfilm om potentialen i det fortsatta arbetet och den projektpresentation som gjordes i mars 2022 av projektets slutsatser, deltagarnas erfarenheter och framtida möjligheter i sin helhet.

Välkomna till framtidens Hyllie!

 

Röster om Hyllies framtid och potential

Presentationer

Hur har Hyllie vuxit fram? Vilka är startpunkterna, utmaningarna och hållplatserna på resan – både de vi lämnat och de som ligger framför? Hyllie är inte färdigbyggt. 2040 bor och arbetar 40 000 människor här och lever ett vardagsliv med allt vad det innebär. Samtidigt pågår evenemang alla dagar året runt. Hyllie ska växa med kontor, bostadshus, parker, skolor och därtill servicesektor.

Presentationerna i Restart Hyllie fångar hela den resan, med nya analyser, data och framtida spaningar. De innehåller arbetsmaterial, projektförslag, organisatoriska vägar och bilder, menade att ge den nyfikne en chans att ta del av helheten kring Hyllie då, nu och framåt. Samtidigt är det ett arbetsredskap för dig som säljer, paketerar, informerar och bygger hus, nätverk och aktiviteter i stadsdelen.

Restart Hyllie kortversion i PDF

Ett urval av bilder och illustrationer, en snabb inflygning i Hyllie då, nu och framåt. Bra grund för dig som letar information och inspiration till presentationer, vill kunna beskriva hela Hyllie snabbt eller vill få en kvick inblick i ReStart Hyllies slutsatser och paketering. För en mer övergripande del, se ”Lång version” här bredvid.

(I PDF, för en PPT-version, välj tredje boxen.)

Restart Hyllie lång version i PDF

Hyllies potential satt i hela sitt sammanhang. Projektpresentationen av Restart Hyllie – dåtid, nutid och framtid. Resonemang kring utmaningar och möjligheter. Grund till budskapsplattform, föreslagna pilotprojekt och modeller för utveckling. För dig som vill ta del av hela arbetet. Fördjupning med beskrivningar och manusstöd finns i PPT.

(I PDF, för en PPT-version, välj tredje boxen)

Presentationerna i öppna PPT

Kort respektive lång presentation av helheten i öppen Power Point. De laddas ner i en gemensam zip-fil (kort+lång). De är redigerbara och i filerna finns stödmanus i anteckningsfältet. För dig som ska använda presentationerna som arbetsredskap, bygga vidare på egna presentationer, vill anpassa till dina behov och för dig som vill fördjupa dig kring materialet.

(I PPT, laddas ner i ZIP-fil, för PDF se box 1+2)

Rapporter

Vad tycker näringslivet i Hyllie om nuläget? Hur ser de på sitt nyläge? Vilka är de prioriterade områdena att börja arbeta med, tillsammans? Hur ser hållbarhetserbjudandet ut idag och på vilket sätt kan man närma sig ett nytt informationsklimat och engagera människorna i utbyggnaden av Hyllie?

Som bas i processarbetet har tre olika delar legat till grund; Omvärld- & nulägesanalys, Hållbarhet, Digitalisering & Innovationer. Genom intervjuer, research, undersökningar och workshops målar de upp en fördjupad bild av Hyllie. Det är på bas av dessa som sammanställningen i presentationerna är byggda.

Nyfiken på hur arbetet har gått till som helhet? Projekt- och processledningen samt paketeringen av ReStart Hyllie har utförts av OTW genom Erik Öster, Lisa Nilsson och George Jonasson. Här finns deras arbete sammanfattat i en metodpresentation med slutsatser:

Metodiken bakom ReStart Hyllie
Projektet, Processen, Metoden

Omvärldsanalys & nuläge

Hur ställer sig aktörerna i Hyllie till nuläget? Vad påverkar dem i omvärlden och vilka prioriterade utvecklingsområden står högst på agendan, idag. Workshops, research och data ligger bakom Altitude Meetings rapport, sammanställd av Anders Mildner.

Hyllie & hållbarhet

Kan och på vilket sätt kan Hyllie bygga ett hållbarhetserbjudande? På vilka grunder? Det logistiska läget och sättet Hyllie är byggt på visar på en stark grund. Den sätts i sitt sammanhang, mot internationella och nationella riktlinjer. Sammanställd av Greentime, Simon Strandvik & Emma Plantin.

Digitalisering & innovation

Hur skapas ett digitalt innanförskap i Hyllie? Vilka piloter har potential att lyckas? Vi har gått från information och sociala plattformar till ett digitalt ägarskap. Det påverkar beteendet där det digitala och verkliga blir ett. Airpogs Per Ögren har sammanställt ”Elements of Hyllie” och exemplifierat framtida möjliga vägar.

Hyllies utbyggnad 1966 – 2040

 

Resursdokument

Vilken omvärld förhåller sig Hyllie till, och utgår ifrån? Här är ett urval av relevanta strategier, överenskommelser och riktlinjer som har påverkat uppstarten av stadsdelen, påverkar nuläget och kommer att påverka framtiden. Även de kan fungera som verktyg och fördjupning i både processer och av kunskap. För dig som verkligen vill fördjupa dig i Hyllies omvärld.

IPSOS – marknadsundersökning 2022

Hur ser kännedomen om Hyllie ut idag? Hur fungerar stadsdelen och hur känns det att bo och besöka Hyllie? Hur tänker Malmöborna om Hyllie i framtiden? Ipsos marknadsundersökning publicerades i april 2022. På uppdrag av Malmö stad.

Klimatkontrakt för Hyllie 2011

Att Hyllie är en hållbart byggd stadsdel med ett medvetet kretsloppstänk grundar sig bland annat i ett gemensamt ambitionskontrakt som byggbolag, stad och näringsidkare på plats undertecknade 2011. Det är fortsatt utgångspunkten när nya delar av Hyllie växer fram. En tydlig vision är formulerad: Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling.

Evenemangsstrategi, Malmö stad 2018

Hur ska Malmö locka fler besökare och bli attraktiv För Hela Malmö? Med gemensamma målbilder och riktningar som finns beskrivna här. Evenemang bidrar till social, kulturell och ekonomisk utveckling. Ökar aktiviteten i stadsrummet och intresset för lokala traditioner. Skapar identitet. De ökar sysselsättningen genom övernattningar, shopping, restaurangbesök. De håller staden vid liv, året runt.

Strategi, Event in Skåne 2030

Idrott, möten och kongresser, kultur och samhälle är fokus i den strategi som ligger till grund för Event in Skånes arbete med att i samverkan med relevanta aktörer värva stora evenemang, kongresser, mässor och liknande till Skåne. I enlighet med evenemangspyramiden som är modellen för arbetet. Målet är att Skåne ska vara en av norra Europas ledande eventregioner för att bidra till livskvalitet i världsklass för individ och samhälle.

Modell för samverkansstöd, Malmö stad 2021

Vilka processer, möjligheter till stöd och vilka ansvar har aktörerna som söker stöd i sin rapportering och engagemang? Modellen är framtagen för aktörer som tillsammans med Malmö stad, genom Tekniska nämnden, vill utveckla ett geografiskt område – som Hyllie. Den beskriver stegen som man gemensamt tar i arbetet och ska fungera som en guideline för aktörerna.

Hyllie i siffror under ett år (2019)

Verktygslåda med material – grafik & film

Berättelsen om Hyllie har fram till nu inte funnits i samlad form. I det fortsatta arbetet med att formulera stadsdelens vision, projekt och organisation ska det här materialet fungera som ett stöd. Relevant material för det i närtid liggande arbetet med att bygga föreningen på plats och skapa samlat informations- och kommunikationsmaterial kring Hyllies erbjudande och helhet.
 

Grafiskt material

Alla företag och organisationer verksamma i Hyllie har sin egen profil och sina egna uttryck. Hyllie som stadsdel har inte haft någon egen identitet. Det här är en första verktygslåda för dig som på olika sätt vill berätta om hela Hyllie. Det är en zip-fil för nedladdning och här finns illustrationer, bildmaterial, symbolen för projektet och en förenklad grafisk manual.

Film: Teaser – vad tror och tänker nyckelaktörer kring Hyllie om framtiden?

Vad tänker nyckelaktörer på plats kring Hyllies potential och den nystartade föreningen? Ta del av deras tankar i en kort film (2 min) som gjordes i samband med ReStart Hyllies erfarenhetskonferens 29 mars 2022. Hela scenprogrammet kan du ta del av i box tre.

Film – Restart Hyllie erfarenhetskonferens 29 mars 2022

Vad är slutsatserna av arbetet med Restart Hyllie och hur tar man dessa vidare in i det fortsatta arbetet. På vilket sätt påverkas företagare och kulturbyggare i Hyllie, men också närmiljön, av en kraftsamling av samarbetet i stadsdelen? Ta del av hela scenprogrammet (1,5 tim) på ReStart Hyllies erfarenhetskonferens från den 29 mars 2022. Där näringsliv, uppdragsgivare, det offentliga och ReStart Hyllies olika medarbetare presenterar och resonerar kring potentialen i Hyllie och slutsatserna av arbetet.

Intresserad av projektet och framtiden?
Hör av dig till oss.

Det är vi som står bakom www.restarthyllie.se

Event in Skåne och Malmö stad

(Med finansering av Tillväxtverket)
Uppdragsgivare till ReStart Hyllie.
Kontakt: Linn.Moller-Laketic@skane.se (Event In Skåne)

Cityföreningen i Hyllie

Nybildade föreningen som ska ta arbetet som presenteras här vidare.
Den är under uppbyggnad.
Kontakt: linda.persson@malmoarenahotel.com (ordförande i föreningen)